Grad Zagreb službene stranice

Ova stranica omogućava dohvat elektroničkih isprava (eIsprava) izdanih od strane Grada Zagreba, predaju zahtjeva Gradu Zagrebu za izdavanje elektroničke isprave, predaju i praćenje prijava na javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz Proračuna Grada Zagreba te predaju zahtjeva za novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

Stranici je moguće pristupiti nakon prijave pri čemu se koristi Nacionalni identifikacijski i autorizacijski sustav (NIAS).

U ovome trenutku, namijenjena je Ovlaštenim procjeniteljima za podnošenje Zahtjeva za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena i dohvat izdanih izvadaka u obliku elektroničke isprave, Ovlaštenim osobama udruga za podnošenje i praćenje prijava na javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga te roditeljima korisnicima prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta. Planiranim nadogradnjama, omogućit će se predaja i drugih zahtjeva iz djelokruga rada gradskih upravnih tijela Grada Zagreba.