Predali ste zahtjev i zanima Vas u kojoj je fazi njegovo rješavanje. Na ovim stranicama omogućen je uvid u praćenje tijeka rješavanja predmeta.


Upišite PIN i klasifikacijsku oznaku i dobit ćete popis akata u evidenciji uredskog poslovanja te uvid u status riješenosti predmeta.
Upišite PIN:
PIN je identifikacijski broj koji ste dobili prilikom predaje zahtjeva na šalteru pisarnice. Ukoliko nemate PIN, a želite pratiti tijek rješavanja zahtjeva putem Interneta, potrebno ga je zatražiti u pisarnici kojoj ste predali zahtjev na rješavanje.


KLASA:

Odaberite vrstu postupka
-
/
-
/
Klasifikacijska oznaka se utvrđuje prilikom evidentiranja prvog akta kojim se osniva predmet. To je oznaka koju ste dobili u pisarnici prilikom evidentiranja Vašeg predmeta.

Upišite tekst koji vidite na slici: