Grad Zagreb službene stranice

Ova stranica omogućava dohvat elektroničkih isprava (eIsprava) izdanih od strane Grada Zagreba, predaju zahtjeva Gradu Zagrebu za izdavanje elektroničke isprave, predaju i praćenje prijava na javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz Proračuna Grada Zagreba, predaju zahtjeva za novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta te predaju zahtjeva za izdavanju akata za provedbu prostornih planova, građenje i uporabu temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te predaju zahtjeva za upis djeteta u odabrani dječji vrtić kojem je osnivač Grad Zagreb.

Stranici je moguće pristupiti nakon prijave pri čemu se koristi Nacionalni identifikacijski i autorizacijski sustav (NIAS).

U ovome trenutku, namijenjena je Ovlaštenim procjeniteljima za podnošenje Zahtjeva za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena i dohvat izdanih izvadaka u obliku elektroničke isprave, Ovlaštenim osobama udruga za podnošenje i praćenje prijava na javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga, roditeljima korisnicima prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta te podnositeljima zahtjeva za pokretanje postupaka iz područja prostornog uređenja i graditeljstva te roditeljima/skrbnicima za podnošenje zahtjeva za upis djeteta u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb tijekom redovitog upisnog roka.

Planiranim nadogradnjama, omogućit će se predaja i drugih zahtjeva iz djelokruga rada gradskih upravnih tijela Grada Zagreba.