Grad Zagreb službene stranice

Predali ste zahtjev i zanima Vas u kojoj je fazi njegovo rješavanje. Na ovim stranicama omogućen je uvid u praćenje tijeka rješavanja predmeta.

Upišite PIN i klasifikacijsku oznaku (KLASA) koju ste dobili prilikom predaje zahtjeva te ćete dobiti popis akata u evidenciji uredskog poslovanja i uvid u status riješenosti predmeta.

PIN:
Potrebno je upisati barem četiri prve znamenke PIN-a u tražilicu. PIN je indentifikacijski broj koji ste dobili prilikom predaje zahtjeva na šalteru pisarnice ili putem ePisarnice.
KLASA:
- - / - /
KLASA je oznaka koju ste dobili prilikom predaje zahtjeva na šalteru pisarnice ili putem ePisarnice.